Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

297

bach, Rosegger, die geen van allen hun katholicisme hebben begrepen, is de laatste de ergste. Hij is een schrijver van groot talent, maar waar er maar even gelegenheid is, voert hij oorlog tegen het geloof zijner jeugd. In zijn bundels volksverhalen staan er die geheel zuiver zijn, maar de bundels in hun geheel deugen niet of om religieuze reden of om de vér gaande sensualiteit van vele vertellingen.

ROSEN (Erwin). Duitsch.

Een Kwajongen in Amerika, met vlotte, journalistieke handigheid geschreven. Over een optimist, die met honger en hard zwoegen zijn optimisme moet betalen. Knapper is Van het Vreemdelingenlegioen, maar het is voorbehouden lectuur.

ROSEN (Franz) 1869. Duitsch.

Schuilnaam van Margarete von Sydow. Hare boeken, arm aan handeling, goed wat karakterteekening betreft, zijn voor volwassenen.

De groote Doolhof — De Alpenkoningin, behandelt de onvoorzichtige belofte van een vrouw aan haar stervenden man om niet meer te hertrouwen, en de gevolgen daarvan.

ROSNER (Karl) 1873. Oostenrijk.

Drie Zusters, die wedijveren om hun ouden vader het leven te veraangenamen. Voor iedereen. — De Koning, dat is Keizer Wilhelm, bij wien de schrijver vertoefde in Frankrijk. Hij laat uitkomen hoe moeielijk de keizer zijn nederlaag leerde begrijpen. — De Zilveren Klok. Voor allen.

ROSNY (J. H.). Onder dezen naam schreven de twee broeders Justin en Joseph Boëx langen tijd samen. Daarna ging ieder zijns weegs. Van den oudsten is De Leeuw der Rotsen — De Strijd om het Vuur, waarin hij den mensch teekent als een half dier in de voorhistorische tijden. Voor volwassenen behoeft men de lectuur niet af te keuren, maar eigenlijk is deze fantasie een malligheid en voor eenvoudige lezers zeer zeker verwarrend en misleidend. Over het algemeen genomen zijn deze broeders voor het katholieke lezerspubliek niet de ware broeders en men late liefst hun boeken gesloten.

Sluiten