Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

298

VERTAALDE WERKEN

ROUGE (Gustave le). Fransch.

Van hem kennen wij uit den jongsten tijd De Spookstraat, gewone ontspanningslectuur, die verhaalt van de ontmaskering eens geleerden, die de straat 's nachts met een gas vergiftigde en de bewusteloos wordende voorbijgangers beroofde.

ROUSSEAU (Jean Jacques). Fransch.

Behalve andere werken Du Contract Social — Lettres écrites de la Montagne .— Lettre a Christophe Beaumont, staan ook met name op den Index de romans of verheden Emile en Jutte (of de Nieuwe Héloise).

ROWLANDS (Effle). Engelsch.

Prins Pettikoffs Huwelijk, al te dwaze begrippen over het huwelijk om het boek te kunnen aanbevelen.

ROY (Christine). Slowakisch.

De boeken van deze protestantsche ijveraarster zijn voor katholieken heel dikwijls grievend en beleedigend. Men doet het best niemand met haar in kennis te brengen. Geen Plaats — Zonneland vallen zeer waarschijnlijk onder het verbod der algemeene boekenwet.

RUNA (Elisabeth Beskow). Zweedsch.

Schreef vele ernstige en godsdienstige verhalen, die voor een groot deel werden vertaald:

Stemmen — EeuwigheidsÜcht — Uit het Stof der Aarde — Ofschoon hij Gestorven is — De Buren van Westerval — De God zijner Moeder, enz. De boeken zijn meer specifiek voor protestantsche lezers.

RUNG (Otto). Deensch.

De Paradijsvogel, een boek van twijfelachtig gehalte om de eigenaardige proefnemingen van een advokaat, die een meisje voorbestemd acht om dan breeden weg op te gaan. Het boek is voorbehouden. — Toen de Wateren afnamen, dat is toen de tijd der oorlogswinsten voorbij was en zooveel in elkaar stortte. Het boek is wat vreemd evenals het voorgaande. Daarom mag men ook dit wel eenigszins voorbehouden.

RUSKIN (John) 1819-1900. Engelsch.

Een der grootste opvoeders tot kunst en schoonheidswaardeering der laatste tijden.

De Koning van den Gouden Stroom of De Zwarte Broeders. Twee broeders veranderen in steenen om hun hardvochtigheid. De jongste doet een stroom in goud veranderen. Een sprookje, dat den lezer niet aanspreekt. Onder al zijn

Sluiten