Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

300

VERTAALDE WERKEN

SAPPER (Agnes). Duitsch.

Schreef in vroom protestantschen geest Her Kasteel van Audenberg — De Geheimzinnige Villa — De Familie Peereboom — Greta Reinwald's eerste Schooljaar, blijkbaar beschrijving van eigen jeugd onder ongunstige financieele omstandigheden, maar in een liefdevol gezin.

SAUDEK (Robert). 1880. Duitsch.

Zie blz. 142. De Haagsche roman van dezen schrijver verscheen het eerst in (gebrekkig) Nederlandsch. Zijn overige Duitsche romans zijn niets beter. Het is feuilletonwerk, sensationeel-grof en onwaarschijnlijk van structuur.

SCHARLAU (M.) Duitsch.

Onder dezen naam verbergt zich de vrouw van een hoog geplaatst protestantsch geestelijke. Zij schreef eenige. literair onbeduidende, maar ethisch hoogstaande romans.

Maarten Augustinus, vertelt van een gemengd huwelijk en de rampen, die daaruit volgen, omdat de zoon den verkeerden weg opgaat. De strekking is dus best, maar het verhaal is wat drakerig omdat men voelt hoe onwaarschijnlijk het is en allerlei ongelukken er als 't ware met de haren worden bijgesleept. Het is ook volstrekt geen lectuur voor jonge menschen. De schrijfster zelf is katholiek geworden.

SCHEFF (Werner). Duitsch.

De Ark, gewoon feuilletonwerk, waarin echter menig onaannemelijk theorietje is te vinden over rasverbetering. Rijpere lezers.

SCHEFFEL (Josef Victor von) 1826. Duitsch.

De bekende dichter der Gaudeamus-liederen en van het schoone romantische De Trompetter van Sackingen, een van de beste vertellingen der Duitsche literatuur. Naar aanleiding zijner ongelukkige liefde tot Emma Heine schreef hij den roman Ekkehard, die een historischen grondslag heeft, maar overigens louter verbeeldingswerk is. De roman beschrijft de liefde van een jongen, rationalistisch aangelegde monnik voor eene hooghartige hertogin. Na deze ongelukkige liefde ontvlucht hij het klooster en zoekt genezing in de eenzaamheid. Het cultuur-historische ligt er slechts buiten op. De monnik is volstrekt geen figuur uit de 10e eeuw, waarin zijn historisch voorbeeld leefde. Voor gewone lezers is deze roman niet goed te keuren.

SCHIEBER (Anna) 1867. Duitsch.

Alle goede Geesten — Nimmerdor. De eerste roman bewijst dat zij eene schrijfster is van talent. Nimmerdor, godsdienstige verhalen. Beide boeken zijn goed.

Sluiten