Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

313

elkaar goed aanvullen. De eerste werd in 1874 en de ander in 1877 geboren.

De zeden en gewoonten der Gallicische Joden, die daar een wereldje op zich zelf vormen, schildert hij in De Schaduw van het Kruis. In Pogrom hebben de joden, bang voor vervolging, bescherming der Kozakken gevraagd, die ze met gejuich ontvangen en met grooter blijdschap weer zien vertrekken. Het zijn meer zedenschilderingen dan verhalen en bestemd voor volwassen lezers.

THEURIET (André) 1833-1907. Fransch.

Was lid van de Académie en zijn boeken waren zeer gezocht; worden nog veel gelezen. Er is ongeveer niets bij, dat men iedereen in handen kan geven; de onderwerpen, welke hij behandelt geven bijna altijd aanleiding tot gewaagde beschrijvingen, welke de schrijver niet laat voorbijgaan. Hij is anti- clericaal, als het kan.

De Twee Zusters — Genie en Hartstocht — Een Huwelijk uit Berekening — Maugar's Zoon. Verboden boeken zijn het niet, maar men late ze liefst over aan geharde romanlezers, wien echter, op den duur deze hartstochtelijke lectuur ook geen goed zal doen.

THIBAULT (Anatole-Francois) zie France.

THOMA (Ludwig) 1867. Duitsch.

Redacteur van de Simplizissimus. In zijn boerengeschiedenissen weet hij op de grofste wijze de boeren, onder wie hij geboren werd en die hij later als assessor bij het gerecht in vele omstandigheden leerde kennen, en de priesters, die hij blijkbaar niet kan uitstaan, uit te schilderen. Zijn werk is onbruikbaar.

THOMPSON (Seton). Amerika. Schreef treffende boeken over het leven der dieren in de wildernis.

Het Leven van den Zilveren Monarch — De Reuzenbeer van Tallac — Wilde Dieren, die ik gekend heb — Quonab, de Indiaan — Flard-Oor. Voor jongere lezers.

THURSTON (E. Temple). Engelsch.

Een veelschrijver, wiens boeken van zeer ongelijke waarde zijn, zoowel wat het zedelijke als het literaire betreft. De Stad der Verbeelding. Is wel een mooi boek, maar het kan alleen dienen voor werkelijk ontwikkelde lezers. Het vervolg; De Wereld der wondere

Sluiten