Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322

VERTAALDE WERKEN

Nederlanden. Het is een voor de katholieken onaangenaam boek; het draagt er toe bij de andersdenkenden in hun misverstand en vooroordeel te stijven.

WALPOLE (Hugh) 1884. Engelsch. Zoon van den Anglikaanschen bisschop van Edinburgh; hij werd geboren in New Zealand, schreef eene studie over Conrad en romans:

Onder Betoovering (The Young Enchanted), voor jonge menschen zonder ervaring is het boek niet geschikt, maar voor ouderen is het werkelijk een aardig boek, waarin op koddige wijze de verwarring van het jonge geslacht, zijn avontuurlijkheid, eerzucht, kunstbemoeiïng, rusteloosheid en stuurloosheid wordt beschreven.

WALLACE (Lewis) 1827—1905. Amerikaansch.

Hij bekleedde in Amerika een aanzienlijke positie in leger en politiek, maakte zich naam als schrijver, en vooral Ben Har, uit den tijd van „Christus" omwandeling op aarde, is een mooi boek. Voor de jeugd zijn er afzonderlijke uitgaven. Voor volwassenen zijn Gaatamozin

— De Vorst pan Indië.

WALLACE (Edgar) Amerikaansch.

Schreef goede ontspanningslectuur: De Geheimzinnige Vier en De Negen Mannen. Voor elkeen. — Chick, is ook wel een aardig boekje; het verhaal van een kantoorklerk, die plotseling den titel van markies erft. Zijn opvoeding wordt ter hand genomen door een tooneelspelertje, met wie hij in hetzelfde pension woont.

WAHLENBERG (Anna). Zweedsch.

Bijna al haar boeken zijn in het Nederlandsen vertaald.

Ellg's Beproeving, dagboek van een verliefd meisje. Niet voor jonge meisjes. — De Groote Liefde, een meisje, dat door haar verloofde wordt verlaten, weigert de oprechte liefde van een ander; maar komt later tot inkeer. Heel behoorlijk.

— Een nieuwe Dag, haarfijne uitpluizerij van de redenen der verkoeling tusschen twee echtgenooten. — De Koningin, na tien jaren huwelijk scheidde zij; hij trouwt met een nichtje, die moeder wordt en straks de plaats weer moet ruimen voor de eerste echtgenoote (I!) — Een Spion, de spion is een klein meisje door haar stervende moeder gewaarschuwd tegen eene vrouw, die verwijdering bracht tusschen haar en haar man. Het kind bespionneert alle vrouwen en vindt ten laatste de schuldige. Men ziet, er is niet veel aanmerking op deze boeken te maken; en het is niet moeilijk hieruit te begrijpen voor welke lezers zij zijn.

WAGNER (Ed.) Duitsch.

Het Drama van Monthéron, een heel onschuldig boek.

Sluiten