Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

323

WADSLEY (Olive). Engelsch.

Illusie en Werkelijkheid — Valer ie Sarton, een zeer gepassioneerd boek. — De groote Vlam, een meisje is verliefd op den man eener krankzinnige vrouw; trouwt ten slotte toch met een ander. Alle drie de boeken af te keuren.

WEBSTER (Jean). Amerik.

Deze jong gestorven schrijfster heeft geestige boeken gecomponeerd.

Vooral met Vadertje Langbeen won zij stormenderhand de harten — Jerrg vertelt van een jong Amerikaan, die zich als gids of ezeldrijver vermomt om een jong meisje in de Italiaansche bergen als gids te kunnen vergezellen. Terwijl zij zijn vermomming al dadelijk heeft doorzien, maar zwijgt, m Patty, een leuk kostschoolmeisje vol guitige streken — Her John Gr/er Home een vervolg op „Vadertje Langbeen" — De Spookhoeve, een detective-verhaal, boeiend, maar geheel buiten den trant der schrijfster — De Tarweprinses, een rijke Amerikaansche tarwe-speculant-dochter in Italië; eenige domheden over de katholieken, — Van Alles en nog wat over Peter, onschuldige kwajongensstreken.

WEDEKIND (Frank) 1864. Duitsch.

Schreef vooral voor het tooneel, maar maakte ook eenige vertellingen. Zijn heele kunst is pervers, gericht op het sexueele; de productie van een mensch, die moreel en geestelijk aan 't ontbinden is. Het slechtste werd vertaald.

WEIGALL (Arthur). Engelsch.

Deze Engelsche Egyptoloog heeft behalve wetenschappelijke werken ook geschreven

Bedoeïnenliefde ■—' De Man uit de Woestijn — Beide boeken zijn zeer hartstochtelijk en alleen rijpere lezers, die op dat punt niet al te gevoelig zijn, kunnen zonder hinder de boeken lezen.

WEIR MITCHELL (Silas) 1829-1914. Amerik.

Een geneesheer, die geleerde boeken schreef over physiologie en neurologie, en ook verzen en romans.

Vertaald werd De Lotgevallen van Franpois, de geschiedenis van een luchthartig man gedurende de revolutie. Hij is vondeling, dief, moordenaar, schermmeester enz. Het is een nabootsing der oude „schelmenromans," voor onzen tijd niet bizonder aantrekkelijk.

WELLS (Herbert George) 1866. Engelsch.

Een groot fantast, die de zonderlingste verhalen kan opdisschen. Soms onschuldig en alleen grapjes-makend, maar andermaal den

Sluiten