Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTAALDE WERKEN

325

WERNER (EÜsabeth) 1838. Duitsch.

Onder dezen naam schreef Elisabeth Bürstenbinder haar romannetjes. Zij is een der schrijfsters van de Gartenlaube en was dus even als Marlitt in de dagen van den kuituurkamp vinnig anti-katholiek. Dat bewijst de monniksgeschiedenis Aan het Altaar. Zij heeft nóg minder talent dan Marlitt, staat ethisch diep onder Heimburg en er is dus alle reden om haar weg te bezemen uit onze katholieke bibliotheken. Vineta — Glück Auf mogen onschuldig zijn, wij behoeven daarom de lezers den weg niet te wijzen naar Aan het Altaar (een laf pamflet), Levenswegen, waarin een chef zijn ondergeschikte wegmoffelt om zijn vrouw te kunnen nemen, of naar het weinig verheffende Fata Morgana — of het anti-katholieke Liefde.

WESTKIRCH (Luise) 1858. Duitsch.

is eene geboren Amsterdamsche, doch verliet reeds op achtjarigen leeftijd met hare weduwe-geworden moeder ons land. Haar werk behoort tot de gewone verpoozingslectuur: Zijn Noodlot overwonnen.

WESTERMAN (Percy). Engelsch.

De Koning der Zee, voor jong en oud; 't is een soort Engelsche Jules Verne met een geheimzinnig schip „De Olijftak" en een warm pleidooi voor de heerschappij ter zee van Engeland.

WETHERELL (Elizabeth) 1819-85. Amerik.

Zij schreef in 1851 De Wijde, Wijde Wereld, dat literair geen verdienste heeft, maar in zijn tijd een opgang maakte als „De Negerhut". Het toont ons het leven eener vrome Amerikaansche familie; het is een zeer (protestantsch) godsdienstig boek, tamelijk sentimenteel en ontroerend. Door deze eigenschappen heeft het zich tot heden gehandhaafd in de gunst van velen.

WIBBELT (Augustin) 1862. Duitsch.

Een katholiek priester, als dichter bekend, maar vooral als platduitsch verteller. Hij is een fijn humorist, en de Nederlandsche lezer kon hem leeren kennen uit de vertalingen

Een Zonneboek — Het Boek der vier Bronnen,

Sluiten