Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortbracht. Max Ha velaar is een mooi boek." EDGAR ALLAN POE: Een tiental Vertellingen f 0.75 ƒ 1.25

„Griezelvertellingen, — en die daar van houden, zullen in dit boek smaak vinden." E. J. POTGIETER: Jan, Jannetje en hun . .jongste kind; Het Rijks-Museum enz ƒ140 ƒ 1.90,

„Een klassiek boek, in zeer goede uitgave, dat

wij iedereen aanbevelen." E. J. POTGIETER: Liedekens van Bontekoe

enz. ƒ 0.75 ƒ 1.25

„Behoeft geen aanbeveling. Blauwbes is echter

geen verhaal voor kinderen." LITA DE RANITZ: Als de Droom in Droom

vergaat — ƒ 2.75

„Het boek van een liefde, die verkeerd dreigde

te loopen. Voor mannen met ervaring." ALAIN RENE LE SAGE: De zonderlinge lotgevallen van Gil Bias enz ƒ 1.80 ƒ 2.80

„Voor literatuurstudenten, die zich niet licht

ergeren aan sommige beschrijvingen." ANNIE SALOMONS (Ada Gerlo) : Langs het

Geluk ., f 0.55 ƒ 1.05

„Voor volwassenen, ook al beschouwen zij dit

geluk niet als het geluk, is het boek bruikbaar." ANNIE SALOMONS (Ada Gerlo): Herinneringen van een Onafhankelijke vrouw — ƒ 3.50

„Bruikbaar; zelfs geschikt om den geest des

tijds te leeren kennen," ANNIE SALOMONS (Ada Gerlo): Daadlooze

Droomen — ƒ 3 50

„Vrije-vrouwen-theorie. Een vaag boek, dat

echter'best aanvaard kan worden, indien de

lezer meer resoluutheid bezit dan de schrijfster."

ANNIE SALOMONS (Ada Gerlo) : De Oude

Schuld — ƒ 3.50

„Voor volwassenen. Van strijd en beproeving in een huwelijk dat van den beginne af een huwelijk niet uit liefde, maar om uitkomst was."

C. ö M. SCHARTEN-ANTINK: 't Geluk

hangt als een druiventros — ƒ 4-25

„Een goed geschreven boek, met erotiek, die

nogal eens warm is. Voor lezers, die wat weten

van het leven." C. ö M. SCHARTEN-ANTINK: Typen en

Curiositeiten uit Italië — ƒ 2.75

„Voor lezers met ervaring." M. SCHARTEN-ANTINK: Sprotje ƒ0.55 ƒ105

„Een boek dat de lotgevallen verhaalt van, een

„duizendpoot". Voor volwassen lezers."

-4 —

Sluiten