Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. ö M. SCHARTEN-ANTINK: Liefde-

Geluk • — ƒ 3.50

„Wat veel erotiek. Dus voor lezers die daar

tegen kunnen."

M. SCHARTEN-ANTINK: Sprotjes verder

leu™„ ; — ƒ 1.05

„Als Sprotje." «jfgp

MARIE SCHMITZ: Marietje _ f 2.75

„De geschiedenis van een doof meisje, weemoedig verteld. Geen lichtstraal. Het boek is overigens goed."

R. L. STEVENSON: Het zonderlinge geval van

Dr. Jekyl ƒ 0 20

„De man die zich zelf en een ander is. Een eigenaardig geval van dubbele persoonlijkheid."

STYN STREUVELS: Reinaert de Vos ƒ0.95 ƒ1.45

„Zeer goed. De meest realistische passage van

den Ouden Reinaert wordt door Streuvels

handig omzeild." NICO VAN SUCHTELEN: Demonen _ ƒ3.50

„Een roman vol kracht, maar met te veel

noodlotstheorie. Alleen héél sterk en goed

onderlegde lezers kunnen zich wagen aan deze

literatuur."

ANTOON THIRY: De Droomer _ /3.5o

„Het boek is heel aardig en ouderhoudend. De tragische ondergang van een die ongeschikt is voor de realiteit dezer wereld."

ANTOON THIRY: 't Hofken van Oliveten ... f 1.— ƒ {;« „Wel aantrekkelijk in zijn gewild primitivisme."

FELIX TIMMERMANS ö ANT. THIRY:

Bagynhofsproken ƒ350

„Sommige dezer sproken doen niet aangenaam

aan. Alsof gespot wordt met vroomheid. Toch

voor onderlegde lezers een geestig boek " FRANS VERSCHOREN: Vlaamsche Humor f t,2* f 1 7*

„Goed boek." AUGUSTA DE WIT: De Wake bij de Brug en

andere verhalen , ƒ 2 75

„Heel mooi boek van deze schrijfster, beschrijvend het Indische leven." AUGUSTA DE WIT: Natuur en menschen in

Indië 2

„Pracht van stijl en visie." / 4-25

ERNST ZAHN: Jonas Truttmann ƒ t.9o ƒ 2 40

„Een tragisch boek, beschrijvend het leven en

de liefde van een mismaakte, die tegen allen

argwaan koestert en zijn eigen geluk en dat

zijner onschuldige vrouw verwoest " ERNST ZAHN: De Liefde van Severin Imboden — ƒ x.70

- 5 —

Sluiten