Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C. H. M. PHlLIPPONA: Het zeilen wet allerlei vaartuigen (met 275 ill.) ƒ 4*25 ƒ 4^75 Luxe-editie in groot formaat en in fraaien stempelband. met portret

en handteekening van den auteur v-f ,-,

BOUWKUNST J 5

HERMAN VAN DER KLOOT MEYBURG, Arch. B. N. A.: Land-

huishouw in Nederland (1 deel tekst en 1 deel platen) Tezamen ; K/6 25

R. C. MAUVE. Architect B. N. A.: Draagkracht en Inhoud van houten

bintlageri (met 6 gfafische tabellen) ƒ 2 ƒ 2 q o

Werken van J. H. G. P. DE ROUW. Lector T. H. Deift:

Houtverbindingen en Steenverbanden (met 107 illustraties) ƒ 3 25

Afdekkingen van Deur- en Raamopeningen (met 51 illustraties) .. ƒ3.25 ƒ 3 75 Deur- en Raamconstructies (met 86 illustraties) f #

KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 73 75

CORN. VAN DER SLUYS: Binnenhuiskunst (1 deel tekst en 1 deel

platen) Tezamen ƒ g

WILLEM E. ROELOFS Jr.: De praktijk van het Schilderen '(wenken

aan collega's door een kunstschilder) (met 7 illustraties) ƒ 1 ƒ 1 co

JO SCHIFF-ROTHENGATTER: Handleiding voor het weven (met '

160 illustraties) ^

HUISHOUDING * 7 2 25

CORNELIA JOH. WANNEE: Handleiding voor de Huisvrouw (Wenken op het gebied van gezondheidsleer, voedingsleer en warenkennis) (met 30 illustraties) ........ f

A' TE*jB|^GEN-SIMONSZ .-Modem *' Huishoudboek '.'. ƒ 3.75 Kf 4^5

Prof. Dr. K. VON FRISCH: Bacteriologie voor Ziekenverpleegsters (met

30 illustraties). Vertaald onder toezicht van arts P. C. Dijkgraaf ƒ,«

J. K. HAPPE: Goed adverteeren. (Rijk geïllustreerd) ....... ' ƒ , 0o KJ .li

Dr G. J. STRACKE: Het Microscopische Onderzoek van Voedings- en

Genotmiddelen (met 61 afbeeldingen) • ƒ , ,, -c

Ir. S. VAN HOOGSTRATEN (Ingenieur bij den Octrooiraad) \ Tech-

""*• yttvmatng en Octrooi. Met model van aanvrage en tekst dér 'vSoÊ

Octrooiwet 1910 - ƒ10 f

G' DE CLERCQ: Leer der Économie der Brandstoffen (met 156 ill ) f l'lo f ANDERE WERKEN VAN TECHNISCHEN AARD 3 5 /4

?• BEISHUIZEN Gzn.: Reklame (geïllustreerd) fi. .J '4 . 'I

HERMAN HANA: Ornament-ontwerpen voor iedereen. Het Stempel- " / 45

boekje. Met 64 afbeeldingen . f -f

Werken van A. E. D'OLIVEIRA: . 70.95 ƒ1.45

Het Kortschrift. In twee deelen samen i ƒ 1 1 o ƒ

Eerste Deel: Geschiedenis en Theorie van de'Stenografie I wee de Deel: CrrtieA van de voornaamste in ons land gebruikelijke stelsels

L'n^?i?^ER: ?" hedendaa3^e Grafische Technieken. Geillusteerd . . ƒ ,.20 ƒ 1 70 Isoara It, a'n9emeHene peering vonden onze Winterboeken en onze Isogpafieen en andere plaatwerken. Ten slotte raadplege men zeH onzen

vertaken. ^ ^ ^ ^ ™ Letterkun1ige Klassieken, o a de

ehZs%Snoe£'el!"iStOPhane^ Euripides, Menander, Plato, Plautus, Plutar-

van Dante, Goethe, Grlmm, Milton, Shakespeare e.a • de bewerkingen

. van Erasmus, Ruusbroec, Thomas a Kempls e a • 1 en de W.B.-Uitgaven van Vondel, Bilderdijk, Feith,' Geel en tal van anderen.

Wij vestigen er in het bijzonder de aandacht op', dat men een belangrijke korting op onze prijzen kan bereiken door de verlangde boeken te combineeren tot een Abonnement naar Vrije Keuze waarde^an2688611' ^ 660 aSntal b°eken uitkiest ter g^amenlijke

Prijs f et^11 Of in 4 driemaande- I Of in 13 maandelijksche I meens | lqksche termijnen termijnen

f l12,50 14'~ pIus 3 maaI f 3-— fa.—plus 11 maal f 1.—

I25-— l2o.— f5.5oplüs3maalf5.— f4.—plus 11 maal f 1.50

— 7 —

Sluiten