Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j. B. WOLTERS - GRONINGEN - DEN HAAG

Dr. Gerard Brom, Barok en Romantiek. Een rede gehouden op het 10e Philologencongres, nader uitgewerkt en van aanteekeningen voorzien . . gebonden f 2,50

Dr. G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,

in 7 deelen gebonden a f 7,90

Een uitvoerig prospectus van 32 bladzijden met inhoudsopgaven van de deelen is op aanvrage verkrijgbaar.

Dr. G. Kalff, Westeuropeesche Letterkunde der 15de en 16de Eeuw. Compleet in 2 deelen. Eerste deel, geb. ƒ8,90 Tweede deel (met een levensbericht van Dr. G. Kalff door zijn zoon) ƒ8,25

M. J. Koenen's Verklarend Handwoordenboek der Nederlandsche taal, (tevens vreemde-woordentolk), vooral ten dienste van het Onderwijs, uitgegeven door Dr. J. Endepols, 14e druk ...... gebonden ƒ 5,60

Jan Ligthart, Letterkundige studiën: Frederik van Eeden, De Kleine Johannes, Eerste deel, 7e druk, gebonden ƒ 2,75

M. A. P. C. Poelhekke, Woordkunst. Hulpmiddel bij het zoeken naar inzicht in letterkundige verschijnselen, verlucht, 9e druk . . ingenaaid f 2,50, gebonden f 2,90

M. A. P. C. Poelhekke, Taalbloei. Letterkundig leesboek voor Gymnasia, Lycea, Hoogere Burgerscholen, Kweeken Normaalscholen.

Eerste deel, 3e druk, ingenaaid ƒ 2,90, gebonden ƒ 3,25 Tweede deel, 2e druk, „ f 2,90, „ f 3,25

M. A. P. C. Poelhekke en Dr. C. G. N. de Vooys, Platenatlas bij de Nederlandsche Literatuurgeschiedenis, gecart. 3e druk ingenaaid f 4,50, gebonden f 4,90

Dr. J. Prinsen J.Lzn., Leesboek bij het onderwijs in de Nederlandsche Letterkunde.

Eerste deel. . ingenaaid f 2,50, gebonden f 2,90 Tweede deel. . f 2,50, „ f 2,90

Dr. C. G. N. de Vooys, Historische schets van de Nederlandsche Letterkunde, 12e druk, ingen. f 1,90, geb. f 2,25

UITGAVEN VAN J. B. WOLTERS - GRONINGEN, DEN HAAG.

Sluiten