Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

65 Harst, Bap van der. Hoe een kleine poes de groote wereld

inging; teekeningen van J. W. M. Wins.'s-Gravenhage,uitg. bureau „Boek en periodiek". [1924]. 29 blz. Geïll. geb. 1.65. Gezellig verhaal — kinderlijk geschreven — aardige prentjes. 7-9 j.

66 Hichtum, Nellie van. [pseud. van S. Bokma da Bosr]. Het groot ver¬

telselboek; geul. door Rie Cramer. 3 dln. 1 bd. Utrecht, W. de Haan. 1922. 432 blz. Geïll. geb. 5.90. 3 dln. geb. a 2.50. 9 dln. ing. a 0.65. gek. a 0.90.

Onde sagen en sprookjes en verhalen uit verschillende landen, op onderhoudende wijze naverteld en tot een „elck wat wils" bijeengebracht 8-12 j.

67 Hilgers, Th. J. A. Indische sprookjes; [geïll. door W. K. de Bruin

en Netty Heyligers]. Rijswijk, Blankwaardt en Schoonhoven. [1923]. 144 blz. Geul. geb. 2.50.

Een verzameling oude legenden en nalve volkssprookjes op^vlotte en duidelijke wijze naverteld; enkelen getuigen van diepe levenswijsheid, terwijl in anderen getracht wordt, natuurverschijnselen te verklaren, zoodat dit boek ons nader brengt tot het begrijpen van den inlander en zijn kuituur. 11-14 j.

68 Hille-Gaerthé, C. M. van. Onder het stroodak; teekeningen van

T. Bottema. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar's uitg. mij. 1915. 240 blz. Geïll. geb. 4.75.

69 —. Aan de zonzijde; geïll. door Jo Koster. Nijgh en van

Ditmar's uitg. mij. 1918. 231 blz. Geul. geb. 4.90.

70 —.De plaats, waarop gij staat. Rotterdam, Nijgh en van

Ditmar's uifg. mij. 1920. 254 blz. ing. 3.50, geb. 4.75.

In het gastvrije .Stroodak" waar een frissche doktersfamilie het middelpont vormt van een kring ernstige jonge menschen en eenvoudige genoegens tot groote vreugden uitgroeien, voelen allen dat in het leven met de groote problemen die voor ieder weer eigen moeilijkheden bergen een band van toegewijde vriendschap sterkt tegen kwaad en het rijk en gelukkig maakt. 12-18 j.

71 Hoffmann, Fr. Uit het sprookjesland; geïll. door R. Winkler.

Zutphen, W. J. Thieme en cie. [1924]. 288 blz. Geïll.geb. 3.90.

Bloemlesing uit de sprookjes van Grimm, Andersen en vele anderen, eenvoudig en forsch van stijl, met goede, wat grove platen. 10 j. en ouder.

72 Harst-van Doorn, Berda C. van dar. Kitty's leed en vreugde;

platen van A. J. van 't Hoflf. Gouda, G. B. van Goor zonen. [1923]. 171 blz. Geul. ing. 1.65. geb. 2.50.

Door de leiding van een zachte moeder leert de impulsieve Kit zich beheerschen om later evenals haar zuster, een rustig eigen nestje te bouwen met den man van haar keuze. 15-17 j.

Sluiten