Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

139 Salten, F. Bambi; [u. h. duitsch] vert. [door] G. H. van der Pek.

Amsterdam, van Holkema en Warendorf. [1924]. 192 blz. ing. 1.90. geb. 2.75.

Droomerig, boeiend verhaal over het leven der herten; de angst van het jonge hert voor den geheimzinnig-machtigen mensen, totdat het door pijnlijke ervaringen leert beseffen dat een oneindig grootere macht al wat leeft beheerscht. 16 j. en ouder.

140 Schrijver, G. [pseud. van G. G. van As.] Het zwarte schaap; [geïll.

door J. G. Kessler]. Baarn, Uitg. mij. E. J. Bosch J. Bzn. [1923]. 224 blz. Geïll. ing. 2.10. geb. 2.90.

Het zijn de lichtpunten met als ondergrond het trouwhartig zoeken naar God's leiding, die Huug van Riel in zijn stormachtige jongensjaren helpen, het goede pad te kiezen en hem temidden van meesterlijkgeteekend, veelal klein gedoe van kleine-stadstypen, tóch doen uitgroeien tot een goed-willend en vooral eerlijk mensch. 14-16 j.

141 Stampsrius, J. Met de Rembrandt naar Genua; platen van B. Reith.

Baarn, uitg. mij. E. J. Bosch J. Bzn. [1910]. 120 blz. Geïll. gek. 1.10. geb. 1.25. (Stamperiusbibliotheek-serie'34— nr. 1).

142 —. Door de zwitsersche bergen; geïll. door B. Reith. Baarn,

uitg. mij. E. J. Bosch J. Bzn. [1920]. 154 blz. Geïll. gek. 1.10. geb. 1.25. (Stamperiusbibliotheek-serie 35 — nr. 1).

Reisverhalen waaruit de jeugd, door den aangenamen vorm getrokken, al doet de verhaaltrant hier en daar wat prozaïsch aan, toch veel aardrijkskundige bijzonderheden kan opdiepen. 11-14 j.

143 Tex-Boissevein, A. den. Tora bij de Trio's; geïll. door Sj. Kuperus.

Amsterdam, n. v. drukkerij Jacob vanCampen. [1923]. 269 blz. Geïll. ing. 3.50. geb. 4.50.

Reisverhaal in dagboekvorm, opgesteld door een jong meisje dat deel uitmaakte van een familieexpeditie naar de oerwouden van Suriname. Ofschoon het relaas wel wat europeesch en onwerkelijk aandoet, hooren we toch over eigenaardige gewoonten, gebruiken en karaktertrekken van indianen en boschnegers waardoor voornamelijk het boek onze belangstelling waard is. 14 j. en ouder.

144 Tienhoven, A. B. van. De noodlottige tochtgenoot; illustraties

van W. F. A. I. Vaarzon Morel. Arnhem, n. v. uitg. mij. van Loghum Slaterus en Visser. 1921.244 blz. Geïll. ing. 1.—. geb. 1.50. thans Amersfoort, Valkhoff en co.

Twee flinke vroolijke jongens maken met den hun opgedrongen derde een heerlijken fietstocht door Nederland, waarop ze genieten van buiten zijn en ban vriend tot normale genoegens en een frisschen kijk op vacant ievreugde weten te brengen. 12-16 J.

145 Tom. Het kleuterboek; rijmpjes van F. Timmermans. 's-Gra-

venhage, Prometheus. Antwerpen, De gulden sonne. [1924]. [30] blz. Geul. gek. 1.90.

Karakteristieke moderne prentjes met ouderwetsch klinkende, soms geestige versjes. 4-8 j.

Sluiten