Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

kamer van een tandarts niet (H. R. 16 Oct. 1916 A. B. bid. 427), evenmin vertrekken dienende voor de electro-medische behandeling van patiënten (H. R. 21 Mei 1918, A. B. bid. 437). Immers deze lokaliteiten worden niet uitsluitend tot werkplaats gebruikt. Dat in een apotheek, behalve het bereiden van geneesmiddelen, ook verkoop van diverse artikelen plaats heeft doet niet af aan het feit dat er toch zeker een perceelsgedeelte of perceelsgedeelten voor het apothekersbedrijf in gebruik, zijn aan te wijzen, dat of die wèl uitsluitend tot werkplaats dienen, immers waar handenarbeid of laboratoriumwerkzaamheid wordt verricht, en die dus buiten de belasting vallen. Zie ook R. v. B. Leiden 19 Oct. 1906: De apotheek van een veearts valt onder de vrijstelling van art. 4 litt. e. der wet op de personeele belasting.

Sluiten