Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Na eenigen tijd stond deze derde man op en ging op de deur van de kamer toe. De twee anderen wilden hem tegenhouden, maar hij schudde ze van zich af, alsof zij

.. .hetzelfdejpaar ^angstige, wijd-openstaande oogen (blz. 7).

inderdaad 'n paar keffertjes geweest waren, die het hem lastig maakten.

Een oogenblik later ging de voordeur open. In de gang brandde geen licht, maar het schijnsel van de lamp,

Sluiten