Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrijzinnige Xiodsdiensf-Prediking.

Deze Preekuitgave verschijnt een- of tweemaal per maand.

Abonnementsgeld ƒ 2.10 per jaar ; (voor Indië ƒ 2.30 ; voor het buitenland ƒ 2.80). Afzonderlijke nrs. 15 ct., bij 25 ex. i2y2 ct. Bij vooruitbestelling van grootere hoeveelheid .billijker.

Verkrijgbaar in den boekhandel.

Men gelieve stukken, postwissels enz. voor de Redactie en de Administratie te zenden aan Mevr. Dr. A. NIJDAM— VOGELSANG te Veenwouden.

Betalingen kunnen ook geschieden door storting op postrekening 33777, kantoor Dokkum, ten name van C. NIJDAM te Veenwouden.

Men kan zich te allen tijde abonneeren en ontvangt dan al de preeken, die in den loopenden jaargang reeds verschenen.

Op aanvrage gratis te bekojnen bij de Administratie een lijst der verschenen Preeken.

In dezen jaargang is reeds verschenen : Van liefde, die op tijd komt (uitverkocht) . . Ds. G. Wuite. Van omhoog geboren worden . ■ Dr. J. A. Beijerman.

Worden velen gered ? .j^. . |pp . . Prof. Dr. H. Oort. Christusvereering . . . . . . Ds. W. Okken.

Ziedaar de mensch . . . Dr. J. J. Bleeker.

Engelen Gods . ' -;pJ{Sfc "f Ds. J. H. W. Bisschop -Boele. Paschen . . fepIM . ... . . Ds. E. J. van der Brugh.

Sluiten