is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

In dit boek, dat ontstaan is door literatuurlessen aan leerlingen van de H, B. S., aan Gymnasiasten en aan studeerenden voor de Hoofdacte gegeven, heb ik getracht den ontwikkelingsgang van onze letterkunde te schetsen, en tevens het kenmerkende van de perioden en stroomingen in de literatuur en het eigenaardige der verschillende schrijvers na te gaan. Het Kort Overzicht der Nederlandsche Letteren, waarvan deze Beknopte Geschiedenis een omwerking en uitbreiding is, heeft ongeveer dezelfde strekking, maar is meer bestemd als repetitie-boek en voor inrichtingen waar men voor 't onderwijs in de Nederlandsche Letterkunde slechts weinig tijd beschikbaar heeft.

Sommige illustraties dienen ter toelichting, andere zijn een poging om een schrijver voor te stellen als typischen vertegenwoordiger van een bepaalde periode.

Amsterdam, October 1917. E. RIJPMA.

VOORBERICHT VOOR DEN VIERDEN DRUK.

In den vierden druk zijn eenige veranderingen en aanvullingen aangebracht, terwijl ook het aantal illustraties vermeerderd is. Als leesboek sluit zich de Bloemlezing uit de Nederlandsche Letteren geheel bij deze Beknopte Geschiedenis aan.

Amsterdam, Zomer 1926.

E. RIJPMA.