is toegevoegd aan uw favorieten.

Kleine gids voor Italië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

Deze gids is bestemd voor hen die op reis geen tijd te verhezen hebben; die dus alle tijdverlies, al het overbodige en belemmerende, willen ontgaan. Maar ook voor reizigers die wèl tijd hebben, doch niet gaarne-door stelselloosheid of overmaat van inlichtingen - een deel van het mooiste en interessantste dat het land oplevert, ongezien zouden laten. Voor allen kan dit boekje dienen als een résumé van het belangrijkste.

Het plan tot het samenstellen ervan ontstond uit de gewoonte der auteurs, op reis in verschillende landen steeds een zakboekje bij zich te dragen, waarin vooraf, met behulp van uitvoerige gidsen en boeken, het meest bezienswaardige van elke te bezoeken stad of streek zoo beknopt en overzichtelijk mogelijk was opgeteekend, bij sterk vereenvoudigde schematische door kleuren verduidelijkte kaartjes. Na gebruik werden dezé boekjes vaak uitgeleend, en we mogen dus wel zeggen dat zulk een gidsje, al is het systeem geheel nieuw en al wordt het nu voor t eerst gepubliceerd, reeds door lange ervaring proefhoudend is gebleken. 5 y

Wij hebben getracht, de twee klippen te vermijden, waardoor samenstellers van reisboeken worden bedreigd: te veel tweederangs wetenswaardigheden te geven, te weinig van wat allereerst in aanmerking komt. Dat, in een zoo beknopt overzicht, anes tot het uiterste saamgevat moest worden, spreekt wel van

..J'j??' inspanning en aandacht worden onderweg maar al te dikwijls verkwist, en Italië is zoo overstelpend rijk!

Nu er zooveel meer dan vroeger gereisd wordt, hopen wij dat dit eenvoudige boekje velen tegen zulke verkwisting van tijd Xlg ?>. vnjwaren, en dat het moge bijdragen tót mindere oppervlakkigheid en meer intensief genot, ook bij korte reizen.

Onzen dank aan dé Uitgevers en aan de firma Van Leer,

«,Pr^.!ieZe Z6lr b,ew;rkelijke uitgaaf, met lastig reproductiewerk, alle zorg besteedden.

De Samenstellers