Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dezen grooten apostel, ook door andersdenkenden in ons land beter te doen kennen, Was ons eenig doel bij het schrijven van dit werk- En wordt een afgedwaalde broeder — was 't er dan ook maar ééne, — door dit boek op t rechte spoor gebracht, dan achten we onze moeite ruim beloond.

Hierbij betuigt de schrijver zijn dank aan al wie hem rechtstreeks of onrechtstreeks in zijn taak heeft geholpen. Van zijn Engelsche ordebroeders en vooral van den oratoriaan, P. Bacchus, te Birmingham, mocht hij zeer gewaardeerde medewerking ondervinden. De censor van dit boek, ^jn confrater, zegt hij eveneens dank en niet t minst den schrijver van de inleiding.

Haastrecht, 28 April, feestdag van den H. Paulus van

het Kruis.

8

Sluiten