is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

1 president, ten hoogste 6 vice-presidenten, ten hoogste 25 rechters, 1 officier van justitie, ten hoogste 8 substituutofficieren, 1 griffier en ten hoogste 10 substituut-griffiers; waarbij nog kunnen komen ten hoogste 18 onbezoldigde rechters-plaatsvervangers; wat betreft de rechtbank te Rotterdam uit 1 president, ten hoogste 4 vice-presidenten, ten hoogste 18 rechters, 1 officier, ten hoogste 6 substituutofficieren, 1 griffier en ten hoogste 7 substituut-griffiers, waarbij nog kunnen komen ten hoogste 12 onbezoldigde rechters-plaatsvervangers; wat betreft de rechtbank te 's-Gravenhage uit 1 president, ten hoogste 4 vice-presidenten, ten hoogste 16 rechters, 1 officier, ten hoogste 4 substituutofficieren, 1 griffier en ten hoogste 5 substituut-griffiers, waarbij nog kunnen komen 9 onbezoldigde rechters-plaatsvervangers. Behalve de drie genoemde rechtbanken behooren nog tot de eerste klasse: die te Breda, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Arnhem, Zwolle, Middelburg, Haarlem, Utrecht, Leeuwarden, Groningen en Assen. Zij zijn samengesteld uit 1 president, (ten hoogste) 1 vice-president, ten hoogste 9 rechters, 1 officier, ten hoogste 2 substituut-officieren, 1 griffier, ten hoogste 3 substituut-griffiers, waarbij nog kunnen komen ten hoogste 8 onbezoldigde rechters-plaatsvervangers. De overige rechtbanken, t. w. Roermond, Zutphen, Almelo, Dordrecht en Alkmaar behooren tot de tweede klasse en bestaan uit 1 president, (ten hoogste) 1 vice-president, ten hoogste 6 rechters, 1 officier, (ten hoogste) 1 substituutofficier, 1 griffier en ten hoogste 2 substituut-griffiers, waarbij nog kunnen komen ten hoogste 5 onbezoldigde rechtersplaatsvervangers.

De kantongerechten — naar de jaarwedden van den kantonrechter en ambtenaren in 3 klassen verdeeld — zullen we niet allen opnoemen en alleen vermelden de samenstelling der kantongerechten te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Haarlem, Arnhem en Groningen, en de groep 's Hertogenbosch, Tilburg, Maastricht, Heerlen, Nijmegen, Enschede, Leiden, Schiedam, Hilversum en Leeuwarden waar meer dan een kantonrechter kan worden benoemd en naast den griffier nog 1 of meer substituutgriffiers. Zij behooren natuurlijk tot de eerste klasse. Het kantongerecht te Amsterdam bestaat uit ten hoogste 6 kantonrechters, 1 griffier en ten hoogste 5 substituut-griffiers.

HH1