is toegevoegd aan uw favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den oproep en waarschuwt den patroon; de bepalingen van § 4 behoeven nu niet te worden gevolgd. Voorts kan men op grond van het bepaalde bij § 10 den wektijd roeptijd van 1 minuut, toegestaan in § 9, bekorten of verlengen. Op de Engelsche beursen bedraagt de roeptijd 30 seconden; is de betrokkene dan nog niet verschenen en zijn correspondent gereed om te spreken, dan wordt de cel nog 3 minuten te zijner beschikking gehouden, waarvoor hem de kosten van een gesprek van 3 minuten in rekening gebracht worden.

Oude tekst.

F. 7. En dehors des dispositions spéciales relatives aux correspondances d'Etat et aux séances d'abonnement comportant plus de 6 minutes consécutives, nulle communication ne peut avoir»une durée supérieure au doublé de l'unité, si ce n'est lorsqu'il n'existe aucune autre demande en instance.

Nieuwe tekst.

Section L.

§ 11. Sauf pour les conversations d'Etat et les conversations par abonnement, les correspondants n'ont pas le droit de prolonger la conversation, au dela de six minutes, losqu'une demande de communication est en instance sur la ou les voies de communication utilisées.

In het buitenlandsch verkeer mag ieder 6 minuten spreken; een langer gesprek is alleen "toegestaan als voor geen der bij de verbinding gebruikte geleidingen een gespreksaanvraag voorhanden is. De verbreking geschiedt, na waarschuwing, door het kantoor dat een of meer aanvragen als vorenbedoeld ter afwikkeling in voorraad heeft; de verbreking behoeft dus niet uit te gaan van een der eindkantoren op de internationale geleiding.

Op grond van het bepaalde in § 11 kan een buitenlandsch gesprek, dat 6 minuten geduurd heeft, ook verbroken worden ten behoeve van een binnenlandsch gesprek (Zie Section O, § 8, blz. 67.)

Mode

d'application des tarifs. Durée des conversations.Section L.

§ n.

Demandes de commu- . nication. Section M. § 1.

Demandes de communication. Oude tekst. Nieuwe tekst.

Section m.

C. 1. Dans les demandes de commu- § 1. Dans la demande de communication, les abonnés sont, autant nication, le poste de 1'abonné deque possible, désignés par leur mandé est désigné par le nom du numéro d'appel. réseau destinataire et si possible,

51

51