is toegevoegd aan uw favorieten.

Een keus uit zijn werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fr-REFEREIJN AMOUREUX.

Mijn herte niet el1) dan druck besluyt.

Ick vinde my selven al swaer beducht.

Ick haecke tot den wint wordt zuydt,

Want mijn heffelijck lief reedt derwaerts uut,

Dus coempt van daer den zoeten lucht.

Mijn ooghen staen naer der coempste ter vlucht.

En segghe dit woordt van wijlen eer:2)

Daer lief, daer ooghe, daer handt, daer seef.

O zuydersce lucht, die my beraeyt,8) Mijnen boesem ontdoe4) ick soe ick best mach. Mijn hertken is soe te bat ghepaeyt, 6) Dat ick metten winde mach zijn bewaeyt: Hy coempt van daer ick hem rijden sach. Al ist van troeste een cleyn beiach, Tghesichte neempt derwaerts zijnen keer: Daer lief, daer ooghe, daer handt, daer seer.

Ick vanghe den windt, ick en hebs niet el. Tconfoort8) is cleyne dat ick hier schouwe. Maer men pleech te segghene in een spel: Een luttelken helpt den lecker wel: Diet nauwe staet, die nemet nauwe. Dus stae ick als een bedruckte vrauwe, En haecke, ken wiste wat segghen meer: Daer lief, daer ooghe; daer handt, daer seer.

anders 2) vroeger 3) bestraalt ■<) ontsluit '•>) beter gestreeld 6) de troost.

84