is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst onzer sociale verzekering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

betalen, waardoor voor hen het plakken van zegels overbodig wordt.

g. De medische dienst voor alle verzekeringen moet worden ondergebracht bij de onder b bedoelde organen.

h. De onder 6 bedoelde organen behooren zoo weinig mogelijk gebonden te worden aan ambtelijke voorschriften en de administratie worde zoo eenvoudig mogelijk gevoerd.

i. Boven de onder b bedoelde organen worde gesteld een college, eveneens samengesteld uit werkgevers en werknemers en

- onpartijdige leden, verdeeld in twee afdeelingen, n.1. ie. om toezicht te houden op de onder b bedoelde organen en 2e. om op te treden als beheerder van de fondsen van verzekeringen, welke daarvoor in aanmerking komen.