is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe geluiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E12 AAIMONA

LAAT nu, in angst en pijn, Meester, mij niet alleen ... Wien heb ik buiten U? Immers, niet één?

't Liefste dat Jeugd gewon Naamt ge mij, liefde en eer.

'k Zweeg. Dat de Dienaar niet Twist' met den Heer!

Vordert Gij alles nu?

'k Zwijg. Want ook dit is recht. Zijt Gij de Meester niet?

En ik de Knecht?

Maar blijf bij mij, blijf bij mij, Blijf bij mij, o mijn God!

Maak niet Uw woord te schand, Maak niet Uw trouw ten spot!

Hoort... om mijne eenzaamheid Hoont U 't gemeen ...

Laat mij, in angst en pijn, Meester, niet gansch alleen!

14