is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe geluiden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorkerf mij, verteer mij met de bliksems van uwen hefde-gloed;

verneder mij vóór de voeten deraller-laagsten, dankend en kussend 't stof van alle wegen;

breek mij -— gebroken zijn is mijn deel — en spreid mijn leven als Uw oppersten zegen

tot de wereld één roode papaver is in den eindeloozen stortvloed van mijn bloed.

II

Vader, ik weet het wel: het is de schoone tijd, dat Gij mij gaat beproeven,

de sm'kkend-verbeide stonde van het laatste avondmaal; —

nu nadert op de dravende paarden der donders met

bliksemende hoeven de begenadiging waarvan wij droomden: Eenmaal,

o zusters en broeders, eenmaal!

Daarbuiten hebben Uw engelen gebazuind op hun

gouden bazuinen: „Waak óp, die van goeden wil zijt, in den nieuwen

dageraad,

de hemel ééh zon en de aarde één eeuwige lente

van fonteinen en tuinen, waak óp !" — en hier ben ik met de sacrificie van

mijn leven: voor klarende lenten eeuwig zaad.

149