is toegevoegd aan uw favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

BADELOCH.

Een hoopelooze hoop. Och Gysbreght, lieve heer, Ick reken hem al dood, en zie hem nimmer weer.

REY VAN BTTRGHZATEN. BADELOCH.

Waer werd oprechter trouw 1240 Dan tusschen man en vrouw Ter weereld oit gevonden? Twee zielen gloende aen een gesmeed, Of vast geschakelt en verbonden In lief en leedt.

1245 De band, die 't harte bind

Der moeder aen het kind, Gebaert met wee en smarte, Aen haere borst met melck gevoed, Zoo lang gedraegen onder 't harte,

1250 Verbind het bloed.

Noch stercker bind de band Van 't paer, door hand aen hand Verknocht, om niet te scheiden, Na datze jaeren lang gepaert 1265 Een kuisch en vreedzaem leven leidden. Gelijck van aerd.

Daer zoo de hef de viel. Smolt liefde ziel met ziel, En hart met hart te gader 1260 Die liefde is stercker dan de dood.

Geen liefde koomt Gods hef de nader, Noch schijnt zoo groot.

1242 Gloende; gloeiend, van liefde blakend.