is toegevoegd aan uw favorieten.

Gijsbreght van Aemstel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

129

Getroost u daer een wijl te wachten, tot dat God Ons weer te zaemen breng, en gun een beter lot.

BADELOCH.

I Helaes, wat ga ick aen? wat koomt my weder over?

r 1670 Waer zendghe my? mijn Hef, Persijn den grooten roover Uw vyand m den mond, die op ons vlamt en loert Uit Zwaenenburgh, daer hy des graeven vlagge voert? t Verdriet hem zulck een slot en vasten burgh te derven Die ongerechte gift. Uw zaed, uw wettige erven

11675 Te blusschen in haer bloed, is al zijn wensen en wit Op dat hy onverlet volharde in 't nieuw bezit.

BROER PETER.

Mevrouw, zijt wel getroost, ick zal u zelf geleiden.

GYSBREGHT.

'kNeem oorlof met een' kus.

BADELOCH.

„ . . 'kEn sal van 'thuis niet scheiden

Noch scheep gaen zonder u, mijn heer, mijn waerde man.

GYSBREGHT.

1680 Ick volgh u eer ghy 't weet.

BADELOCH.

Daer weetghe luttel van.

GYSBREGHT.

De stroom is wijd genoegh, al stoptmen deze haven Een schuit ontsUpt het licht.

i«™ ^ati,iga i0uk aen: wat gebeurt er met mij? Ïc4a £e blussehen: te smoren. Wit: doel. 1676 Onverlet volharde: Zonder hinder blijve. Ned. Schrijvers 6