Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

innerlijke verwantschap b.v. tusschen Het Joodsche Bruidje en de Anatomische les, werken van denzelfden meester.

Het tweede doen we; als we een zelfde onderwerp door verschillende dichters behandeld laten lezen, en van de leerlingen vragen te vinden verschil in opvatting en gevoel tusschen de dichters ; dat is te stellen naast het zoeken van verschil b.v. tusschen Rembrandt en Israels bij het zien van Saul en David en David en Saul.

De vraag is misschien minder wat beter, dan wat gemakkelijker en daardoor aanvankelijk beter is, want het gemakkelijkste moge niet het einddoel van ons onderwijs zijn, onze plicht is wel bij het gemakkelijke te beginnen.

Deze overweging is het, die me bracht tot het samenstellen van dit bundeltje. Een ftïoemlezing is het niet, moderne smaak zal hier en daar nog al eens wat vinden dat geen „bloem" genoemd mag worden. — Ik heb daarover geen gewetenswroeging. Wie het opgroeiend geslacht niets geeft dan „schoone" zaken, ontneemt het de gelegenheid door vergelijking zich de schoonheid daarvan bewust te worden, en die lief te krijgen.

Wie tot zijn ontsteltenis merkt dat soms leerlingen aan het z. i. onschoone de voorkeur geven boven het z. i. schoone, spanne zich niet te veel in hun zijn beter oordeel te suggereeren, overwegende dat zij nog een lang leven voor zich hebben om van de dwalingen huns weegs terug te keeren, en dat onartistieke eerlijkheid gaat boven kunstzinnige napraterij.

Op volledigheid maakt het werkje geen enkele aanspraak ; als iedere keuze is ook deze subjectief ; de leeraar die het zou gebruiken, kan voorlezende naar eigen smaak (en naar den smaak zijner leerlingen, hoop ik !) aanvullen. Uit werken die voor lezing in de klasse of voor thuis lezen in aanmerking komen, zijn met opzet

Sluiten