is toegevoegd aan uw favorieten.

De dijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kijk die Yvonne 'ris ploeteren, om haar hondenkarretje vol te krijgen. De stumperd is stijf van de rheumatiek. Je bent nu toch hier."

Carfor gaf een nieuwen ruk aan den teugel en met zware schokken schoot de kar op het arme vrouwtje aan, dat verschrikt op zij uitweek en haar hondje aan den halsband weg trok, bevreesd, dat de zware paarden het dier onder den voet zouden trappen.

„Voor jou," zei' de boer alleen, en zamelde de vaalgroene wiertressen met vorken vol van den grond, zoodat hij zijn kar geladen had voor de grootste toeloop kwam. Den hond spande hij los, en plaatste het wrakke karretje boven op de hooge vracht, terwijl hij de stijve Yvonne met haar tooverkollen-gezicht op het krat zette.

„Sint Sezny zal 't je vergelden, Jan," riep de pastoor hem goedkeurend toe, toen hij hem weer tegenkwam.

De oude hond van Yvonne kwispelde zoo dankbaar, alsof zijn staart er af moest en hij wist, dat Sint Sezny, behalve menschen een rijken oogst, ook zieken honden de gezondheid geven kon.

Van Vaerendonck zag van alle kanten uit de holle wegen karren en karretjes naar het strand toe komen. Oude mannen, oude vrouwen, meisjes, 18

18