is toegevoegd aan uw favorieten.

Indonesische en Indische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

The whole purpose of democracy is, that we may hold council with one another, so as not to depend upon the understanding of one man, but to depend upon the council of alL

What we need, is a universal revival of common council.

(Wilson, The modern freedom).

Seventy years ago, as those who are now old can well remember, the approaching rise of the masses to power was regarded by the educated classes of Europe as a menace to order and prosperity. Theo the word Democracy awakened dislike or fear. Now it is a word of praise.

(James Bryce. Modern democraties, I, blz. 4)

INLEIDING. *)

Het is een voorrecht, om na een bijna negenjarige bestuurspraktijk als controleur in de buitengewesten de studie te mogen hervatten over een land en volk, waarvoor men eene genegenheid gevoelt; over een onderwerp, dat aantrekt, pakt en vasthoudt, en breede perspectieven opent.

Ik noem dit een voorrecht, afgezien van de gelegenheid, dié zulks geeft tot verdieping van zich zelf, omdat men de oude studie hervat met geheel andere ideeën omtrent Indië dan vroeger.

Toen immers had men de neiging om zich Indië te denken als het land van duizend en één nacht; als een exotisch land met schitterende paleizen en tempels, machtige despoten en nabobs; als een land met de schrille tegenstelling van zich god wanende vorsten en zich slaaf voelende bevolking; als het land van „het sprookje van den almachtigen mensen, die woont achter duizend poorten van ontoegankelijkheid; die gediend wordt door duizend trouwe slaven; die gebiedt, en het is er; die spreekt, en het staat er! Het sprookje van den God op aarde" *); als het land van autocratie en despotie zonder weerga. Democratie vereenzelvigde men met het Wasten, met Europa! "

Keeds kort na aankomst in Indië openen zich hem andere perspectieven. Hij wordt getroffen door de groote gelijkheid binnen de Inlandsche maatschappij; gelijkheid in kleeding, in woning, m gedragingen; gelijkheid in economischen toestand;

J) Voor een kort overzicht van dit geschrift zie de inleiding en de conclusies op blz. 141—158, 179—198, 205, 207, 209 en 240-351. *) Duyvendak in De Gids 1924, UI, blz. 82.