is toegevoegd aan uw favorieten.

Indonesische en Indische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plegen met de oudsten van hunne dorpen omtrent alle zaken, waarin de Inlandsche zeden en gebruiken zoodanige raadpleging eischen *).

Ten gevolge van de tendentie van het gouvernement om voor de uitvoering van de landstaak een eenhoofdig gezag te gebruiken, zullen de bijstanders wel op den achtergrond geraakt zijn. Voor de Karohoogvlakte constateert Middendorp zulks').

In Zuid-Tapiannoeli schijnt ook bij de uitvoering van de landstaak de bajo bajo na godang, de vertegenwoordiger van den bijstam, een rol te spelen.

In schrille tegenstelling met de erkenning van den vertegenwoordiger der bijstammen in Tapiannoeli staat de miskenning van het tweehoofdenstelsel en den grondvoogd in het Oosten van den Archipel.

Op Savoe werden aan de twee hoofden de namen gegeven van radja en fettor, waarvoor de Savoenees geen woorden had, en die hij noemt: mone pandji, letterlijk „man, die de vlag voert", of vlaggeman en moné wettor of fettorman*).

De eerste politieke contracten zijn gesloten zoowel met den radja als met den fettor *). De latere contracten zijn enkel en alleen aangegaan met den radja der landschappen en zijn rijksgrooten5); de latere korte verklaringen afgegeven door het hoofd van het landschap in overleg en bijgestaan door de landsgrooten *).

Voor eenige landschapjes van Roti geldt hetzelfde').

Op Soemba is slechts één van de twee hoofden, en vaak de minst voorname8), als vorst erkend en zijn de contracten') aangegaan met, en de korte verklaringen afgegeven door één van hen1*).

*) Zie IJl. art. 35 voor de dorpshoofden; en art. 258 van het S.W.K.

reglement voor de soekoe- en ripé-hoofden van Sumatra's Westkust

en Tapiannoeli. *) Middendorp in Socialistische Gids, 1922.

*) Esser, 1862 in de Roo van Alderwerelt in T.B.G. 48, 1906, blz. 271. *) bijv. voor Lioe in bijl. 1860/61-71 No. 12 en 13, en voor 't contract

Savoe 1860 in bijl. 1861/62-66 No. 10. s) Bijl. 1900/01-169 No. 24. ») Bijl. 1909/10-312 No. 23.

7) Bijl. 1860/61-71; 1861/62, 66; 1900/01-169 No. 24; 1909/10, 312 No. 23. ») Esser, 1862, in de Roo van Alderwerelt in T.B.G. 48, 1906, blz. 271. ') Bijl. 1861/62-66 No. 9.

**) Bijl. 1909/10-312 No. 23; 1913/14-345 No. 36; 1914/15-411 No. 20.

85