is toegevoegd aan uw favorieten.

Indonesische en Indische democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174

In het vroegere indirect, doch thans direct bestuurde gebied van Selebes, waar de bevolking gelaten is in het genot eener eigen rechtspraak, bijv. Laikang1) en Gowa') is de veelhoofdige rechtspraak zooals gebruikelijk in het zelfbestuursgebied gehandhaafd.

Deze oude rechtsprekende colleges staan thans onder leiding of het voorzitterschap van den controleur; veelal worden de zittingen gehouden in een Westersch ingericht kantoor, bij welke rechtspraak werkelijke openbaarheid vaak verre te zoeken is.

Waar de gouvernementsrechtspraak is ingevoerd, berustte de rechtsmacht van 1882 tot 1907 o.a. bij het regentschapsgerecht met den regent als voorzitter, bijgestaan door eenige mindere hoofden, daartoe door het hoofd van gewestelijk bestuur met inachtneming der adat aangewezen, welke in de plaats kwam van den eveneens niet-adatrechtelijken collegialen regentsraad*); thans alleen bij magistraten en landraden.

*) St. 1908 no. 255 en 551. *) St. 1910, no. 574.

*) Kooreman Celebes, 1883, blz. 204; Damsté in Indische Gids, 1905, II, en Corporaal, 1916, blz. 1188.