is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 95 —

Deelgenooten Gemidd. omzet

Boekjaar. Omzet. | Aantal. | Leden^T per lid.

1890/1891 ƒ 526.500 16 7-110 /74

1891/1892 „ 538.376 18 7.725 »7°

1892/1893 „ 571.088 18 8.218 „69

1893/1894 „ 591.592 20 10.152 ..58

1894/1895 „ 606.989 22 11.091 „55

1895/1896 „ 647414 24 n.981 „54

1896/1897 „ 665.777 28 13.107 „51

1897/1898 „ 845.512 38 15.286 „55

1898/1899 „1.125490 47 l6-837 "67

1899/1900 „ i.006.712 46 16.831 „ 59

1900/1901 „ 928453 41 l7*7" »52

1901/1902 „ 1.010.724 44 18.653 „ 54

1902/1903 „ 1.172.326 43 20.320 „ 57

1903/1904 „ 1.246.815 44 21.749 ,»57

1904/1905 „ 1445.101 46 23.910 „ 60

1905/1906 „ 1.500.956 47 26.167 „ 57

1906/1907 „ 1.7494681) ? ? — I

handel diende het Rochdale-beginsel te worden toegepast, zooals in Engeland van den aanvang af met de groothandelsvereeniging het geval is geweest *). Hier werd het eerst in 1907 ingevoerd ; de H.K., die de goederen uit de eerste hand kocht, zou deze voortaan tegen grossiersprijs aan haar deelgenooten leveren. Het batig saldo, dat men, nu de moeilijke beginjaren achter den rug waren, hoopte te behalen, zou verdeeld worden naar rato van den omzet der deelgenooten bij de H.K., terwijl een aanzienlijk deel aan het reservefonds zou toevloeien. Het was evenwel noodzakelijk naast den eigen handel den commissiehandel te handhaven, die den eersten steeds wat omzetcijfer aangaat, verre heeft overtroffen, doch waarbij aan de deelgenooten ook de verkoopprijs in rekening werd gebracht; de H.K. geniet dan provisie van haar leverancier.

De overgang naar het Rochdale-stelsel, zij het dan nog niet absoluut, is van groote beteekenis geweest, zooals uit de steeds toenemende

*) Sociaal Jaarboek 1918 II bl. 163.

') P. Redfern. The story of the Co-op. Wholesale Society 1863—1913 Z*h