is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— io7 —

systeem werd geacht de behaalde winst in het bedrijf der H. K. te laten, doch dan moest een middel gevonden worden om de belanghebbenden geleidelijk over het haar toekomende te doen disponeeren. De oplossing werd gevonden in een systeem, waarbij in plaats van crediteer en van de rekening-courant of beschikbaarstelling in contanten het tegoed werd bijgeschreven op een spaarboekje, dat aan elke deelgenoote werd uitgereikt. Volgens het reglement van dit „spaarfonds" zal jaarlijks op i Juli een rente van 4 % worden bijgeschreven, welke echter onmiddellijk opvraagbaar is evenals 5 % per jaar van het saldo van het spaarboekje, waarvan uitbetaling in contanten geëischt kan worden. Door deze regeling werd de administratie van het spaarfonds gesplitst in twee deelen: „spaarfonds winstaandeel" en „spaarfonds opvraagbaar" (omvattend de rente van 4 % en het deel van 5 %, dat opvraagbaar is). Bijschrijving kan uitsluitend uit de winst geschieden, daar hierbij niet vrijwillig ingelegd kan worden, wat alleen mogelijk is bij de hierna te behandelen deposito's. De stand van het spaarfonds was op de balans over:

1918 spaarfonds winstaandeel ƒ 38.179.

„ opvraagbaar „ nihil.

1919 „ winstaandeel „ 51.941. „ opvraagbaar „ 3.359.

1930 „ winstaandeel „ 49.091.

„ opvraagbaar „ 8.076.

1921 „ winstaandeel „ 69.794 *). „ opvraagbaar „ 13.735.

1922 „ winstaandeel „ 41.224. „ opvraagbaar „ 38.766.

1923 „ winstaandeel „ 38.583. „ opvraagbaar „ 29.697.

De huidige bedrijfspolitiek der H. K. is er speciaal op bedacht zoo min mogelijk uit te keeren om zooveel mogelijk middelen in het bedrijf te houden. Doch ook hier wordt de kapitaalvormende functie

*) De sterke stijging is te verklaren door de bijschrijving, welke het volgend jaar naar het opvraagbare deel werd overgebracht, van een korting op een zeker artikel tijdens de distributie, welke korting eerst later werd uitgekeerd.