is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

161

A. EENZIJDIGE REGELING.

Gevallen No. 400, 401, 402, 403, 404, 405 en 406.

Kol. "Versl. 1915, kol. 1 t/m 3; 1916, kol. 1; 1917, kol. 3 en 71; 1918, kol. 3. Prof. v. Eysinga in Jaarb. Grotius 1915, bl. 63.

GEVAL No. 401.

1918. Bij Kon. Besl. van 15 September 1917, No. 32 en 25 Oct. 1917, No. 57 (I. S. : 72 en 117) is de wjjze geregeld waarop Ned. Ind. landsdienaren en officieren van het leger in Ned. Indië in de gelegenheid kunnen worden gesteld zich op 's Lands kosten voor "tolken in de Japansche taal te bekwamen.

GEVAL No. 402.

1920. Bh" Kon. Besl.,van 11 Juni 1920, No. 57 (I. S. 595) werden bepalingen vastgesteld op de toelating van oorlogsschepen van vreemde mogendheden in de territoriale wateren en de binnenwateren der Ned. koloniën. Voorschriften ter uitvoering van die bepalingen werden gegeven bij Ordonnantie van 26 April 1921 (I. S. : 255).

GEVAL No. 403.

1921. Bh' Kon. Besl. van 30 November 1920, No. 52 (I. S. T.921 : 103) is het W. v. S. aangevuld met eene bepaling houdende strafbaarstelling van misdrijven tegen bevriende staten.

Kol. Versl. 1921, kol. 115.

GEVAL No. 404.

1921. Bij Gouv. Besl. van 15 Maart werd eene Commissie ingesteld ter vereenvoudiging en verbetering van de Indische scheep"vaartwetgeving, in het bijzonder wat betreft de regeling van de toelating van schepen onder vreemde vlag tot de Indische kustvaart.

Kol. Versl. 1921, kol. 104.

GEVAL No. 405.

1922. De herziene Grondwet (N. S. 1922 : 736) is in Ned. Tndië openbaar gemaakt door plaatsing in I. S. 1923 : 259.

GEVAL No. 406.

1922. Het Toelatingsbesluit (I. S. 1916 : 47) onderging bij Kon. Besl. van 26 April 1922 (I. S. : 447) eene wijziging in dien zin, dat een vreemdeling, teneinde te worden toegelaten, niet meer behoefde te verklaren met welk doel hh' in Ned. Indië kwam.

6