is toegevoegd aan uw favorieten.

Het proces van den apostel Paulus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

streeksch Romeinsch bestuur genomen werd, maakte Augustus er een provincia procurata van.

Dat het niet eenvoudig aan Syrië werd toegevoegd, zal wel hieruit verklaard moeten worden, dat de Romeinen in Judea, evenals in Egypte, een oude, hoog ontwikkelde, voor alles hun vreemde cultuur en religie ontmoetten, terwijl bovendien, de fanatieke geest der bevolking in aanmerking genomen, een eventueel ontactisch optreden spoedig tot conflicten aanleiding kon geven ).

Het is onzeker, welken titel de keizerlijke gouverneur van Judea in den beginne gedragen heeft. Er bestaat geen reden met Hirschfeld *) aan te nemen, dat deze aanvankelijk Snagxoe (praefectus) zou geweest zijn en dus gelijk aan die van den gouverneur van Egypte. Flavius JoSEPHUS gebruikt in zijn geschriften promiscue Inagxoe9) (praefectus), InlxQonoc^) (procurator) en Ijye/téir) (praeses).

Nu zou deze geheele kwestie hier onbesproken kunnen blijven, ware het niet, dat we stonden voor dit opvallend verschijnsel, dat in de historische boeken van het Nieuwe Testament, d. i. in de Evangeliën en in de Handelingen en derhalve ook door Lukas doorloopend het woord fjyefxwv gebezigd wordt. Onwillekeurig rijst de vraag: vanwaar dit onderscheid in terminologie tusschen Flavius JoSEPHUS en de schrijvers van het Nieuwe Testament?

*) Hirschfeld, Sitzungsber. der Berl. Ahfld. 1889, Die n'tterlichen Prooinzialstatthalter, p. 417—442.

2) Hirschfeld, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1889, p. 426.

») Flav. Jos. Ant. 18, 2, 2; 19, 9, 2; 20, 9, 1. B. J. 6, 5, 3.

4) Ant. 15, 11, 4; 20, 6, 2; B. J. I, 10, 3; 1, 20, 4; 2, 8, 1; 2,

9, 2; 2, 11, 6.

*) Ant. 18, t\ 1.