is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

I.

Artikel 146 van de grondwet (1922) gedoogt slechts eene voor alle "gemeenten, groote en kleine, gelijkelijk geldende regeling van het in dat artikel bedoelde toezicht der Gedeputeerde Staten.

II.

Artikel 61 van de grondwet (1922) staat niet •toe, dat in de wet op de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië eene regeling wordt opgenomen, waarin bij een voortgezet meeningsverschil tusschen Landvoogd en Volksraad bij de gemeenschappelijke uitoefening van de wetgevende macht, ingrijpen van de wetgevende macht in Nederland uitkomst zou moeten brengen,

III.

Bij de openlegging der buitengewesten is onvoldoende aandacht geschonken aan economische voorlichting der inheemsche bevolking. De intrekking van den weldadig werkenden maatregel, gedurende den wereldoorlog genomen, van overheidswege de marktprijzen van de voornaamste handelsproducten telegrafisch aan de bestuursambtenaren op te geven ter bekendmaking onder de bevolking (welke maatregel als een eerste stap in de goede richting beschouwd kon worden), valt dan ook af te keuren.