is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

kind, gebore of ongebore. 7) Daarom het sommige van hulle dit ook in sterke bewoordinge afgekeur as iets wat die publieke veragting en afsku en haat waardig is. 8) Aan die ander kant, die vroue wat hulle by die goeie ou gewoontes en verhewene sedes gehou het, en wat groots was om onder haar hart die edele las van 'n ongebore kind te dra, vir die het hulle ook lof gehad en het hulle tot 'n navolgenswaardige voorbeeld vir ander voorgehou.

Maar die skrywe van sulke edele geeste kon nie veel daartoe bydra om die bestaande kwaad te verminder nie; dit was te diep gewortel in die volkskarakter en lewensbeskouing, en vele dinge het daartoe bygedra om die kwaad eerder te versterk dan te verminder. Ons hoef net te wys op enkele feite.

Dis oorbekend dat die lewe te Rome in die keisertyd 'n toppunt van weelderigheid bereik het soos miskien nooit tevore of daarna; die sug naar selfgenot en selfbehaging was die één doel waarnaar die meeste gestreef het en waarvoor hulle ook alles opgeoffer het; hoog en laag het hieraan gely; die verkwisting van' geld aan eetmale, dure villas, slawe, spele en dergelike, was ongehoor; die hoë stande het die voortou geneem, en het gewillige navolgers gevind in die res van die

7) Aul. Gellius Noct. Graec. XII. I p. 260.

Pleraeque istae prodigiosae mulieres fontem illum sanctissimum corporis, generis humani educatorem, arefacere et extinguere cum periculo, quoque aversi corruptique lactis, tanquam pulchritudinis sibi insignia devenustet; quod quidem faciunt eadem vecordia, qua quibusdam commenticiis fraudibus nituntur, ut foetus quoque ipsi in corpore suo concepti aboriantur, ne aequor illud ventris irrugetur ac de gravitate oneris et labore partus fatiscat; quod cum sit publica detestatio communiqué odio dignum.

8) S e n e c a Dial. 12 ad Helviam. par. 16 tom. I p. 255.

Non te, bene in antiqua et severa institutam domo, periculosa etiam probit peioris detorsit imitatio. Nunquam te fecundidatis tuae, quasi exprobraret aetatem, puduit. Nunquam more aliarum, quibus annis commendatio ex forma petitur, tumescentem uterum abscondisti quasi indecens onus, nee intra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti.