is toegevoegd aan uw favorieten.

De invloed van het Christendom op de Romeinsche wetgeving ten opzichte van de zorg voor het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

sterfdag van 138) Germanicus, 19 na Kristus, deur hulle ouers weggooi werd as synde 'n ongeluksdag; hoewel die daad van die ouers seker meer smart vir die kleintjies veroorsaak het dan die dood van die prins vir die ouers.

Die lot van sulke weggegooide kinders was allertreurigs in alle opsigte. Hulle het omgekom of deur uitputting of koue; of hulle het 'n hongerdood gesterf; 139) of erger nog, hulle is verskeur deur voëls en honde en ander diere; of hulle het in die hande geval van mense wreder nog dan diere. Die lyde van eersgenoemdes was pynlik maar kort; die van die laaste wat in die hande van mense geval het was langer en pynliker. Gewoonlik is hulle bemagtig geword deur spekulante wat op die uitkyk was vir sulke verworpe kleintjies. Hierdie het hulle dan grootgebring en tot allerlei verkeerde gebruike gestel. 140) Was dit jongetjies, dan werd hulle teen wil en dank opgelei tot swaardvegters of slawe gemaak of in huise van ontug gestel; die meisies werd byna uitsluitend vir laasgenoemde doel grootgemaak. Daar het uit die weggegooide kinders 'n vaste handel in kinders ontstaan; dit was die gebruik in Rome dat moeders alle ongewenste suigelinge naar 141) die Velatrum, die Columna Lactaiïa e.a. bring, waar hulle dan deur die spekulante opgeneem werd vir hulle eie vuile wins.

142) Plinius meld dat Augustus en latere keisers sekere

138) Suetonius, Caligula, 5, p. 120: Quo (Germanicus) defunctus est die, lapidata sunt templa, subversae deum arae, lares a quibusdam familiares in publicum abjecti, partus conjugum expositi.

139) Quintilianus, Declamatio 306, p. 598: Rarum igitur est ut expositi vivant. Caducum circa initia animal, homines sumus. Vos ponite ante oculos puerum statim neglectum, qui mori domi expediret, inde nudum corpus, sub coelo, inter feras et volucres.

140) Gibbon, Deel. and Fall 2. p. 28.

141) K r a u s, Real Encyclop. 1, S. 508, A. sub voce Findelkinder.

142) Plinius, 10, 65, p. 221 epistel aan Trajanus klaag by Trajanus oor die uitgebreidheid van die weggooi van kinders in Bithynie en sê dat hy geen bevel hieromtrent vind in die reglemente van vorige keisers: Magna, Domine, et ad totam provinciam pertinens quaestio est de