is toegevoegd aan uw favorieten.

Coevorden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwijs en Gezondheidszorg.

Coevorden, Centrum van onderwijsinrichtingen, een niet overmoedige benaming, als men weet, dat in een gemeente met 7000 inwoners worden aangetroffen achtereenvolgens :

le. een R. H. B, S. met 5-jarigen cursus, de op een na dichtst bevolkte H. B.. S. in de drie noordelijke provinciën; een architectonisch verdienstelijk bouwwerk, gelegen op een rustige plaats in het van Heutszpark, vrij van storende invloeden van buiten af door verkeer en vervoer teweeg gebracht, zoodat het onderwijs ten opzichte daarvan, goed tot zijn recht kan komen, evenals ook de lichamelijke

Foto Terpoorten. Coevorden. ' RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL.

opvoeding goed kan worden verzorgd, zoowel wat betreft het beoefenen van Watersport door roeien in de gracht bijlangs het gebouw, als het openluchtspel in de vrije ruimte om en bij de school in het park (het eigenlijke sportterrein, dat bij de school behoort, ligt op op circa 5 minuten afstand er van op de z. g. Pampert).

2e. een Vakschool voor meisjes, met ruim 200 leerlingen, welk getal, zooals te verwachten is, spoedig zal toenemen, als de sociale beteekenis van dat vak- en huishoudonderwijs langzamerhand meer tot de menschen zal zijn doorgedrongen, en men daarvan de economische en hygiënische bedoeling beter gaat begrijpen. Het eenvoudige en tevens sierlijke van dit gebouw, zullen, in overeenstemming daarmee, ook weer kenmerken van het ware blijken te zijn.

3e. een 3-jarige cursus voor handelsonderwijs, gegeven door leeraren van de H. B. S., in het onder 1 genoemde gebouw, voorziende in een