is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp en gewijzigd ontwerp besmettelijke ziektenwet 1924, en de daarbij behoorende stukken, vergeleken met de bestaande wetten van 1872 en 1884 tot regeling van de bestrijding dezer ziekten en van aantekeningen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. 72, art. 17c 73 O. 24, art. 12 13,

G. O, 24. artt 13, 14.

Welke reden kan er dan nog zijn verdere beveiliging te zoeken en dan nog wel in een maatregel van zóó stuitenden aard? (Zie noot 18.)

20 M. v. A. Het eerste lid van het artikel is gesplitst in twee leden. Aan het slot van het eerste lid is bepaald, dat het bewijs geldig is voor drie daarin vermelde schooljaren. Het komt thans voor, dat de geldigheid van een bewijs afloopt vóór het einde van een schooljaar. Vragen in dat geval de ouders niet tijdig te voren een nieuw bewijs aan, dan moet het kind het schooljaar onderbreken of afbreken.

Over den duur van de geldigheid van het bewijs wordt gehandeld bij art. 15 (nieuw 16).

ai M. v. A. In verband met de verandering in artikel 15 (nieuw: 16), is de eerste zin van Ud 6 van dat artikel overgebracht naar art. 13 (nieuw: 14), waarvan hij het tweede lid vormt.

73