Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

Rika van de Zandhoeve

Zij gaf den vreemdeling een tuinstoel en ging binnen. Weldra keerde zij terug vergezeld door grootvader. De heer groette den ouden man zeer beleefd, en vroeg of hij eens komen mocht, op een gelegen

dag, om iets naders omtrent de Zandhoeve te vernemen. „Ik heb," zei hij, „wel het een en ander daarover gehoord, maar weet het rechte niet. Ik ben iemand, die veel schrijft, wat ik dan laat drukken in bladen of in boeken. Zoo zou ik nu ook graag wat over dit huis vertellen, dat belangrijk is. Misschien

Sluiten