is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158

met leeftijd, arbeid, temperatuur der omgeving ; onderhoud en reiniging;

d. kennis van de voornaamste maatregelen in het belang der volksgezondheid;

e. kennis van meubelen, kachels, lampen, beddegoed, strijkijzers, mangels, persen, wasch- en wrmgmachines-, vloer-, muuren raambedekkingen ; van de grondstoffen hiervoor gebruikt, een en ander zooals dit in eenvoudige woningen voorkomt;

/. eenige kennis van de grondstoffen en weef seis voor lijf- en huishoudgoed; van het werkgereedschap, de reinigings- en andere middelen, in gebruik bij huishoudelijk werk en bij de behandeling der wasch; van prijzen en kwaliteiten;

g. inzicht in : 1. het organiseeren van werk in de huishouding, zoowel in gewone als in bijzondere tijden ; 2. een oordeelkundige verdeeling van tijd en geld;

kennis van de voornaamste wettelijke bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst ;

h. kennis van de eischen, waaraan leerlokalen voor het onderwijs in huishoudkunde en waschbehandeling moeten voldoen; het maken van een eenvoudige schets van den plattegrond dezer lokalen;

j. kennis van de eischen van doeltreffend onderwijs in de vakken en aan de scholen waarvoor deze akte bevoegdheid geeft; geschiktheid om de verkregen kennis aan een groep van leerlingen mede te deelen; een en ander in verband met het bepaalde in art. 38 der wet;

k. algemeen overzicht van de geschiedenis van het huishoudonderwijs;

l. eenig inzicht in de maatregelen ter vereenvoudiging van de huishouding en de behandeling der wasch met het doel arbeid, tijd en geld te besparen ; begrip van coöperatie ;

m. vaardigheid in het onderhouden en reinigen der woning (en der schoollokalen) in al haaT onderdeelen; van meubels en huisraad, zooals deze in een eenvoudig huishouden voorkomen; van het werkgereedschap voor huishoudelijk werk en waschbehandeling ; in het verrichten van telkens