is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 464

akte (M. O.) K5 .(wiskunde) ;

akte (M. O.) K6 (mechanica);

akte (M. O.) K7 (Nederlandsche taal en lettefkunde); ... .

akte (M. O.) K8 (geschiedenis)? , al

akte (M. O.) K9 (aardrijkskunde) ;

akte (M. O.) K10 (staathuishoudkunde en statistiek); . . ,

akte (M. O.) Kil (gemeente-, provrncialeen staatsinrichting van Nederland);

akte (M. O.) K12 (boekhouden en handels-

^akte(M O.) Fransche taal B (Fransche taal); akte (M. O.) Engelsche taal B (Engelsche

tatkte (M. O.) Hoogduitsche taal B (Hoogduitsche taal);

akte (M. O.) O (boetseeren);

akte (M. O.) P (gymnastiek);

akte (M. O.) B (landbouw) :

akte (M. O.) S (tuinbouw);

akte (M. O.) T (boschbbuw) ;

doctorandus in de rechtswetenschap volgens , oud Academisoh Statuut (staatsinrichting) ;

doctorandus in de staatswetenschap volgens oud Academisch Statuut (staathmshoudkunde);

doctorandus in de rechtsgeleerdheid volgens nieuw Academisch Statuut (staathuishoudkunde (en) (of) staatsinrichting volgens aanteekening op de keerzijde van het getuigschrift);

doctorandus in de geneeskunde, of arts (eerste hulp bij ziekte en ongevallen, gezondheidsleer, verbandleer, kennis van het menschehjk lichaam);

doctorandus in de wis- en natuur-

U kunde of wis- en sterrekunde (wis-,

I werktuig- en natuurkunde) ;

■§ doctorandus in de scheikunde (natuur-

05 en scheikunde) ; a ...... ,

ij doctorandus in de aard- en delfstof-

§ kunde (aard- en delfstofkunde);

'I \ doctorandus in de plant- en dier-

■I kunde (plant- en dierkunde);

1 doctorandus in de artsenij bereidkunde

^ 0f apotheker (scheikunde);

•« doctorandus in de Nederlandsche

c| letteren' (Nederlandsche taal en letter\ kunde en geschiedenis);

doctorandus in de wis- en natuurkunde

»1 I (het vak of de vakken, waarvoor de

§ 3 I bevoegdheid op de keerzijde van het

-S S I getuigschrift is vermeld);

\ doctorandus in de letteren en wns-

I« begeerte (het vak of de vakken,, waar-

|-S voor de bevoegdheid op de keerznde van

^ s ' het getuigschrift is vermeld);

. 1 l,n,„„lnmrlitr. WfirktuiS-

kundig, scheepsbouwkundig of electrotechnisch , inWfeur (wis-, natuur- en werktmgkunde)1;;

candidaat scheikundig ingenieur inai-uu,-

en soheikunde); ,

candidaat mijningemeur (natuur-, aard- en 1 delfstofkunde;