is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 95 —

voor de aanduiding van den datum der keuring moeten de hieronder op maat afgebeelde letter- en oijfertypen worden gebruikt; voor de aanduiding van de gemeente moet hetzelfde lettertype gebruikt worden, zoo noodig op andere maat:

-ABCDEFGHIJ KLnrtOPOR5 TUVWXUZ E34557Ö9D

e. het stempelmerk, bedoeld in artikel 47 moet beantwoorden aan onderstaand model behoudens afwijking voor zooveel den plaatsnaam betreft:

voor aanduiding der gemeente, waar de keuring heeft plaats gehad, moeten de hieronder afgebeelde lettertypen worden gebruikt

a/maar

t. in het stempelmerk, bedoeld in artikel 44, worden de namen van de hieronder vermelde maanden als volgt afgekort:

Februari tot Febr.

Augustus tot Aug.

September tot Sept.