is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

140 -

rveunng. 4—19. „ vóór en na het slachten. 4, 5. „ Rechten voor de — bij invoer in een

andere gemeente te heffen. 8. „ Vergunning bij de — vóór het slachten. 11. „ Vergunning bij de — na het slachten. 12. „ Voorschriften indien bij de — het vleesch

voorwaardelijk is goedgekeurd. 14. „ Onbruikbaarmaking van het vleesch,

indien het bij ;— wordt afgekeurd. 16. „ Merken van het slachtdier en het vleesch

bij de —. 16. „ van vleesch, waarmede strafbare feiten

zijn gepleegd. 17. „ Bij Algemeenen maatregel van bestuur

te geven voorschriften omtrent de

—. 18.

„ Met de — belaste ambtenaren. 26. Keuringsdienst. Regeling van den —. 20—26.

„ De gemeenteraad regelt den —. 20.

„ Kosten van den —. 20.

„ Voorschriften, welke de verordening op den — bevatten moet. 21.

„ Voorschriften omtrent besluiten betreffende de vaststelling enz. van de verordening op den —, enz. 22, 23.

„ Bijdragen uit 's Rijks kas in de kosten van den —. 24. Keurloon. 20.

Klauwen worden niet onder vleesch begrepen. 2. Maximum. Het — der straffen kan worden verdubbeld. 41. Merken van slachtdieren en vleesch bij de keuring. 16. 18. „ van vleesch bij invoer in een andere

gemeente. 16. „ van vleesch bij invoer uit' het buitenland. 29.

Modellen voor de vergunning tot slachten. 18. Nood. Bepaling wet de wet verstaat onder

dooden in —. 3. Onbruikbaar maken van vleesch. 14, 16,

18, 29.

Ontheffing van de keuring vóór het slachten. 46.

Openbaarmaking van de uitspraak van den

reohter. 42.'"'" Opsporen der strafbaar gestelde feiten. 44. Overgangsbepalingen. 46—48.