is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet 1919, S. No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 134 —

volgens deze en de directe bepaling, vermenigvuldigd met 0,9, wordt het gehalte aan dextrine in de onderzochte massé of zetmeelstroop berekend.

12. Conserveermiddelen.

De oplossing, die voor dit en voor het onder 13 en 14 genoemde onderzoek wordt gebruikt, is in den regel voor suikers, stropen, jams, geleien en limonaden 1 -f- 4, terwijl vruchtensappen als zoodanig worden onderzocht. ;'

1. Qualitatief onderzoek.

os. Ongeveer 25 cM3. der oplossing worden na aanzuren met verdund zwavelzuur (4 N.) tweemaal met ongeveer 10 cM3. aether uitgeschud en de aetherische vloeistof bij zachte verwarming uitgedampt. Het residu wordt roor een deel opgenomen in water en de helft daarvan gemengd met enkele druppels ferrichloride-oplossing, terwijl bij de andere helft broomwater wordt gevoegd. Bij aanwezigheid van salicylzuur ontstaat met ferriohloride een violette kleur, welke bij toevoeging van spiritus of weinig azijnzuur niet verdwijnt, en wordt met broomwater een wit neerslag waargenomen.

Een ander deel van het residu wordt gemengd met 10 druppels sterk zwavelzuur en een druppel rookend salpeterzuur of salpeterzuur van 65 procent en daarna verhit op een kleine vlam onder voortdurend schudden. Bij deze verhitting mag de temperatuur niet boven 130° c. stijgen. Na afkoeling wordt de vloeistof met water verdund, met ammonia alcalisoh gemaakt en gekookt. Aan de afgekoelde vloeistof wordt zwavelammonium toegevoegd. Een roodbruine kleur toont benzoëzuur aan, mits salicylzuur afwezig is.

Indien salicylzuur aanwezig is, wordt op benzoëzuur gereageerd door het voor deze reactie bestemde residu op te lossen met behulp van natriumcarbonaatoplossing, deze oplossing met kaliumpermanganaat (5 proc), zooveel als noodig is ter oxydatie van het salicylzuur, te verwarmen, daarna met verdund zwavelzuur (4 N.) aan te'zuren en met aether uit te schudden. In de rest, die na verdamping dezer uitschudvloeistof achterblijft, wordt op benzoëzuur gereageerd.

De met aether uitgeschudde vloeistof wordt