is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet 1919, S. No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 281 —

Gelet op art. 4 van hst Bijzonder Vetbesluit, Staatsblad 1925, n°. 421 ;

Heeft goedgevonden te bepalen :

Art. 1. 1. He aanduiding, bedoeld in art. 1, eerste lid,van bovengenoemd besluit moet op de volgende wijze op de buitenzijde der verpakking worden aangebracht:

NEDEBLAND.

Vet, geheel of ten deele uit buitenlandsche

Fatproduet, manufactured part) v or entirely producten bereid onder toezicht krachtens from fatproduots of foreign o.igin under de Warenwet, (Staatsblad 1919 n°. 581) en

special control, aceording to the Dutch Law voor menschelijk voedsel geschikt.

on Goods (Warenwet, Staatsblad 1919 n°. 581) and passed for human consumption.

Letter en nummer:

2. Op het midden van het onder lid 1 van dit artikel aangegeven model wordt het Nederlandsche wapen in blauw aangebracht.

Art. 2. I)e aanduiding, bedoeld in art. 1, eerste lid, van bovengenoemd besluit, mag niet zijn aangebracht op vet, waarvoor de verklaring, bedoeld in artikel 1, onder /, van de beschikking van den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid dd. 6 November 1925 (Nederlandsche. Staatscourant van 6 en 7 November 1925, n°. 216), niet kan worden vertoond.

's-Gravenhage, 27 November 1925.

Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, A. L. Scholtens,