is toegevoegd aan je favorieten.

De suikerwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208 BIJLAGE D. — Suikerhoudende goederen.

NUCOABOTER. Zie Honigzoet, enz. NUCOAPASTA. Alsvoren.

ORANJESCHILLEN, geconfijte. Zie Citroen- en oranjeschillen. SUKADE (28—29):

wanneer het suikergehalte niet hooger is dan 20 ten

honderd 100 K.G. f 5,50

wanneer dat gehalte hooger is dan 20 ten honderd, doch

niet hooger dan 50 ten honderd 100 „ f 13,50

wanneer dat gehalte hooger is dan 50 ten honderd, doch

niet hooger dan 70 ten honderd 100 „ f 18,—

wanneer dat gehalte hooger is dan 70 ten honderd .. 100 „ f25,— Art. 1 Kon. besluit van 2 Juli 1906, S. no. 160, V. no. 101 en V. v. V. no. 515 XIX.

28. Onder Sukade is ook te begrijpen afval van sukade, vermengd met afval van citronade. Res. 13 Juli 1896, nos. 35 en 36.

29. Bij invoer is de belanghebbende verplicht in de aangifte volgens art. 120 der Alg. wet van 26 Aug. 1822, S. no. 38, de soort der goederen naar de in art. 1 van dit besluit gemaakte onderscheidingen op te geven. Art. 2 Kon. besluit van 2 Juli 1906, S. no. 160, V. no. 101 en V. v. V. no. 515 XIX.

Zie voorts dienaangaande aant. 17 op den post Geneesmiddelen hiervoor, kunnende bij invoer van sukade in den geest van het daar medegedeelde gehandeld worden blijkens de res. V. 1906, no. 117.