is toegevoegd aan je favorieten.

De Algemeene Wet over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X. — Art. 75. 157

3. Vraag. Alle goederen, waarvan de invoer of doorvoer niet is verboden kunnen worden doorgevoerd (art. 75 der Alg. wet). Moet dit gelezen worden, alsof er stond: „ten invoer verboden goederen mogen niet worden doorgevoerd ?"

Antw. Ja, dat is hetzelfde.

De invoer van phosphorlucifers werd verboden in art. 3, eerste hd, van V. 1901, no. 79. Omdat echter art. 75 der Alg. wet zoo moet gelezen worden, als u aangeeft, was het noodig te bepalen, dat de doorvoer geoorloofd is. Aan art. 75 der Alg. wet dankt dus het tweede lid van genoemd art. 3 zijn aanzijn. Weekblad no. 1828.

4. Zie, nopens doorvoer van absint, art. 2 der wet V. 1909, no. 220 en het Kon. besluit V. 1910, no. 94, en nopens doorvoer van opium en andere verdoovende middelen, art. 2, lett. ƒ, der wet V. v. V. no. 1420 het Kon. besluit V. v. V. no. 1421 en de res. V. v. V. no. 1422.

Nopens opslag in entrepot van deze stoffen wordt verwezen naar aant. 8 op art. 88.

5. Ten invoer verboden goederen mogen ook niet in entrepot worden opgeslagen. Zie art. 88.

6. Doorvoer met Nederlandsche oorlogsschepen is toegelaten voor alle goederen, waarvan de invoer of de doorvoer niet is verboden. § 12 der Voorschriften omtrent den in- en doorvoer met Ned. oorlogsschepen opgenomen in V. v. V. no. 824 ; zie bijl. T.

7. Zie, nopëns de aanwijzing dezer kantoren, het Kon. besluit van 10 Dec. 1822, S. no. 50, V. 1823, no. 4, met de latere wijzigingen en aanvullingen, in bijl. Y.

8. Het transit van de landzijde wordt toegelaten langs bepaalde kantoren. Het zou te kostbaar zijn voor de Administratie om alle posten van invoer tot het transit open te stellen. Mem. v. T. op art. 10, lett. g van het ontwerp 1921, betreffende het stelsel van 's Rijks belastingen. '

Deze zelfde reden bestaat niet aan de zeezijde, langs alle welke kantoren het transit moet worden toegestaan ; deze bureaux zijn daartoe ingericht, en met een schip uit zee, is men niet altoos zoo zeker, in welke haven het zal kunnen binnenvallen, dat men het in zijn macht heeft met een voertuig aan de landzijde langs bepaalde wegen in te komen. Nadere Mem. v. T., alsvoren.

9. Bij rechtstreekschen doorvoer van wijn geschiedt de uitvoer langs de rivieren en te lande alleen langs de kantoren^ daartoe bij Kon. besluit aangewezen. Art. 35 der Wijnwet.

Die aanwijzing had plaats bij Kon. besluit V. 1870, no. 147, met de latere aanvullingen opgenomen in aant. 1 op gemeld artikel in deel II der Vakstudie.

Zie, nopens den doorvoer van arsenicumhoudend afval van anilinefabneken, art. 1 der wet V. 1877, no. 47, het Kon. besluit V. 1877, no. 48 en de res. V. 1877, no. 49, waarbij is aangegeven langs welke landen waterwegen de doorvoer is toegelaten.

Vervoer van postpakketten vindt plaats langs de eerste wachten en kantoren, daartoe door den Minister van Financiën, in overleg met den Minister van Waterstaat, aangewezen.

157